hallo hallo

Leif Søndergaard

Leif Søndergaard

Leif Søndergaard
+45 4058 8342

Book Leif

    Rundvisninger:

  • I H.C. Andersens fodspor
  • Odense byrundtur
  • Odense domkirke
  • Klostrene i Odense
  • Den Fynske Landsby
  • Alle ture på Egeskov

Tidligere litteraturhistoriker og formand for Middelaldercentret ved Syddansk Universitet i Odense. Erfaringer fra guidning i Danmark og ture i udlandet. Guider med basis i faglig viden om Odense (+ Fyn) historisk og aktuelt, krydret med oplysende og morsomme anekdoter.

Literary historian and former chairman at The Medieval Centre at the University of Southern Denmark (retired). Experienced guide in Denmark and abroad. Guiding with background in professional knowledge of Odense’s (and Funen’s) history and actual status, mixed up with funny and elucidating anecdotes.

Literaturgeschichtler und frühere Leiter der Mittelalterzenter an der Universität in Odense (emeritus). Erfahrene Touristenführer in Dänemark und andere Länder. Führung auf professionelle Grundlage, basiert auf tiefgehende Kenntnisse zu Odense (und Fünen), historisch und aktuell, mit lustige und erleuchterne Anekdoten.

Professeur de literature historique et président du Centre Medieval à l’Université d’Odense (à la retraite). Guide à la base des experiences de guidance au Danemark et en France. Connaisance extensif de Odense (et Funen) historique et actuel. Guidance avec des anecdotes inclus, en même temps instructives et drôles.

Litteraturhistoriker och tidigare ordförande för Medeltidscentret vid Syddansk Universitet. Erfarenhet som guide i Danmark og vid utlandsresor. Guider med utgångspunkt i faktakunskap om Odenses och Fyns historia och aktuella situation, kryddat med innehållsrika och underhollande anekdoter.

Ture (tours):

1. Odense tidlige historie: vikinger og nonner, konger og adelige, bisper og borgere.
Odense’s early history: vikings and nuns, kings and nobles, bishops and burghers
Odenses frühe Geschichte: Wikinger und Nonnen, Könige und Adliche, Bischöfe und und Bürger
L’historie d’Odense du début: vikings, rois et nobles, évecques et marchands/artisans
Odenses tidiga historia, vikingar och nunnor, kungar, adel, biskopar och borgare

Kom med på strejftog gennem Odenses spændende historie i vikingetid og middelalder. Odenses dåbsattest er fra 988, men byen går tilbage til tidlig vikingetid. Offerstedet til Odin (Odins vi), sohar givet navn til byen, er fundet nær vikingeborgen på nonnebakken. Vi besøger domkirken med Knud den Helliges kiste i krypten og den forgyldte altertavle af Claus Berg i koret. Vi passerer den sidste katolske biskops gård, Vor Frue kirke med Danmarks ældste skolehus, Møntestræde, hvor der blev slået mønter fra midt i 1000-tallet og slutter af ved Sct. Hans Kloster, hvor den eneste pestprædikestol i Danmark findes.

2. Gamle købmandsgårde: Oluf Bager, Hans Mule og alle de andre
Old merchants’ houses in Odense
Alte Kaufmannshäuser in Odense
Les vielles maisons des marchands à Odense
Gamla köpmansgårdar : Oluf Bager, Hans Mule och alla de andre

Vi starter vores tur ved Oluf Bagers mødrene gård. Han var Odenses og måske Danmarks rigeste købmand i slutningen af 1500-tallet. Kongen skyldte ham en formue og overnattede hos ham, når han passerede Fyn. Historien fortæller, at han for at imponere kongen fyrede med den dyreste kanelbark og pengesedler. Hans største konkurrent var Hans Mule, som i hidsighed dræbte en mand, men betalte sig fra det. Vi bevæger os gennem købmændenes kvarter forbi mange flot bevarede gårde, inden vi slutter af ved Kramboden med alskens snurrige ting.

3. Odenses udvikling i moderne tid (fra ca. 1800 til i dag)
Odense’s development from c. 1800 onwards
Odenses Entwichlung von 1800 bis Heute
Le development d’Odense des années 1800 à nos jours
Odenses utveckling i modern tid (från ca. 1800 fram till idag)

Odense var i mange år Danmarks næststørste industriby med Odense Stålskibsværft, Thrige-Titan, Haustrups fabrikker og mange andre. Byens industri-eventyr tog sin spæde start, da kanalen blev gravet omkring 1800 – kun med skovl og trillebør. Først kom jernstøberierne, og så fulgte maskinfabrikkerne, bryggerierne og et bredt udvalg af forskellige virksomheder. De sidste skud på stammen er drone-testcentret i H.C. Andersen lufthavnen og Odense Robotics.

4. Odense under 2. Verdenskrig – besættelse og befrielse
Odense during World War II – occupation and liberation
Odense im zweiten Weltkrieg – Bezetzung und Befreiung
Odense pendant la seconde guerre mondiale : occupation et libération
Odense under andra världskriget – ockupation och befrielse

I løbets af 2. Verdenskrig blev der opbygget en stærk modstandsbevægelse i Odense. Skibe og virksomheder, der arbejdede for de tyske besættelsestropper, blev sprængt i luften. I august 1943 gjorde befolkningen i Odense oprør. Det gik voldsomt til, da tyskerne stormede politistationen i et hjørne af rådhuset i september 1944, og både Odins-tårnet på Bolbro Bakke og andre symbolske bygninger blev sprængt i luften som gengæld. Ved befrielsen ville den tyske kommandant ikke overgive sig, og 25 personer blev dræbt i kampene 5. maj. Vi besøger nogle af de vigtigste brændpunkter.

5. Odense bryggeriernes by – med besøg på Albani
Odense – town of breweries – visit to the Albani Brewery
Odense – Stadt der Brauereien – mit Besuch in Albani Brauerei
Odense – ville des brasseries – avec visit chez Albani
Odense – bryggeriernes stad – med besök på Albani Bryggeri

Der fortælles om øllets spændende historie fra middelalderen frem til i dag. Det var farligt at drikke vand, så alle, også små børn, drak øl. Når håndværkerne i gamle dage holdt deres fester i byen, blev der drukket igennem, og det endte ofte med strid og slagsmål. Overtrædelse af vedtægterne skulle typisk betales med en tønde øl eller to.
Michael Gorm fortæller om bryggerierne i Odense fra Albani-bryggeriets start i 1856 og gennem den brogede historie til vore dage. Der rundes af med en rundvisning på Albani med ølsmagning.

6. Sejle op ad åen med å-farten. Besøg i Fruens Bøge. Sejle nedad igen
Riverboat tour along Odense River
Fahrt auf Fluss Odense
Tour à la petite rivière d’Odense
Båttur upp för Odense Å. Besök i Fruens Böge. Hemfärd längs ån

Vi sejler med Å-farten fra Munke Mose op ad Odense Å. Undervejs vil der blive fortalt om Å-fartens historie og den populære vise Vi sejler op ad åen. Vi hører om badning i åen i gamle dage, og passerer Odense Boldklubs fodboldbaner, Odense Zoo og fine gamle huse langs åen.
Ved Å-fartens endestation i Fruens Bøge bliver vi modtaget af Henrik Bjerregaard, der fortæller om Fruens Bøge som odenseanernes populære udflugtsmål i gamle dage, hvor der var forskellige restauranter og dansesteder – og en overgang også en cykelbane.